Livdjur

Vi säljer pälsmönstrade ungtackor och riksbedömda bagglamm under hösten. Besättningen har M3-status. Fotrötekontrollerad besättning med F-status. Hälsodeklaration finns.

Boka livdjur i tid då tillgången är begränsad.

baggar
Stäng meny